Přihlásit se
 • 23
  úno
  Aktuální ortofotomapa ČR
  Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v květnu 2023 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
  Zdroj ČÚZK 
 • 17
  bře
  Mapa hřbitovů
  v mapě je možné vyhledat konkrétní hrob podle jména nájemce, jména zesnulého, nebo čísla
  hrobového místa pro hlavní Městský hřbitov
  v Chomutově.
  V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE:
  E-mail:    hrbitov@tsmch.cz
  Dostavte se osobně na správu hřbitovů technických služeb města Chomutova.
 • 24
  říj
  Pasportizace majetku města Chomutova
  Rozšíření IS pasport majetku  bylo finančně podpořeno Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu Statutární město Chomutov - modernizace informačních a ekonomických systémů, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006274